Społeczność dla Pielęgniarzy, Pielęgniarek i Położnych

Dołącz do zamkniętej społeczności i rozwijaj się razem z innymi profesjonalistami!

Klub Specki.pl - dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych - nie tylko dla specjalistów


 • Zamknięta grupa, forum utworzone na dedykowanej platformie tylko dla członków klubu


 • Cotygodniowy Newsletter na okres 12 miesięcy (wartość 197zł) - będziesz otrzymywać raz w tygodniu na maila najświeższe wiadomości związane z pielęgniarstwem i położnictwem, które zostały opublikowane w danym tygodniu, dzięki temu zaoszczędzisz czas na przeszukiwaniu internetu i filtrowaniu wiarygodności informacji. Otrzymasz podsumowanie wydarzeń w pigułce.


 • Co tydzień webinar na żywo: z zakresu wiedzy medycznej, zdrowia psychicznego, odchudzania, inwestowania lub organizacji czasu. (wszystkie nagrania z webinarów będą dostępne w panelu)


 • Poradniki z pielęgniarstwa i położnictwa - 50 ebooków pdf do pobrania (wartość 499zł)

W pakiecie znajdują się następujące ebooki:


1.Asertywność w Pracy

Pielęgniarki: Skuteczne

Strategie na Stresujące

Sytuacje

 

Spis treści

Rozdział 1: Zrozumienie Asertywności w Pracy Pielęgniarki 2

Definicja Asertywności i Jej Znaczenie w Środowisku Medycznym 2

Różnice Między Asertywnością, Agresją i Biernością 2

Korzyści Bycia Asertywną Pielęgniarką 3

Rozdział 2: Asertywne Komunikowanie w Codziennej Pracy 3

Skuteczne Techniki Komunikacji Asertywnej 3

Rozwiązywanie Konfliktów z Pacjentami i Pracownikami 4

Jak Radzić Sobie z Trudnymi Rozmowami 5

Rozdział 3: Radzenie Sobie z Stresem w Środowisku Medycznym 5

Rozpoznawanie Objawów Stresu i Jego Konsekwencji 5

Strategie Asertywne na Redukcję Stresu w Pracy 6

Znaczenie Samoopieki Dla Asertywnej Pielęgniarki 7

Rozdział 4: Asertywność a Samorealizacja Zawodowa 7

Budowanie Pewności Siebie i Asertywności w Karierze Pielęgniarki 7

Asertywność a Rozwój Zawodowy i Osobisty 8

Jak Asertywność Pomaga w Zwalczaniu Wypalenia Zawodowego 8

Rozdział 5: Zastosowanie Asertywności w Codziennej Pracy Pielęgniarki 9

Asertywne Przywództwo w Zespole Medycznym 9

Asertywność a Współpraca z Pacjentami i Ich Rodzinami 10

Praktyczne Ćwiczenia na Rozwijanie Asertywności 10

Rozdział 6: Asertywność w Codziennej Pracy: Studium Przypadków 11

Analiza Przypadków Asertywnego Zachowania w Środowisku

Medycznym 11

Nauki Wyciągnięte z Praktycznych Sytuacji

 

2.Bezpieczne podawanie

leków w praktyce

pielęgniarskiej

 

Spis treści

**Bezpieczne podawanie leków w praktyce pielęgniarskiej** 3

**Rozdział 1: Podstawy zarządzania lekami** 3

Rola pielęgniarki w zarządzaniu lekami 3

Proces podawania leków 4

Bezpieczeństwo podawania leków 4

**Rozdział 2: Monitorowanie skutków ubocznych** 5

Identyfikacja i ocena skutków ubocznych 5

Reakcje alergiczne na leki 6

Postępowanie w przypadku nietypowych reakcji 6

**Rozdział 3: Interakcje lekowe** 7

Rodzaje interakcji lekowych 7

Znaczenie monitorowania interakcji lekowych 8

Zapobieganie negatywnym skutkom interakcji 8

**Rozdział 4: Zarządzanie ryzykiem w podawaniu leków** 9

Identyfikacja czynników ryzyka 9

Ocena i minimalizacja ryzyka w praktyce pielęgniarskiej 10

Kultura bezpieczeństwa w podawaniu leków 10

**Rozdział 5: Edukacja pacjenta w zakresie leków** 11

Wpływ edukacji na bezpieczeństwo pacjenta 11

Komunikacja w zakresie leczenia farmakologicznego 12

Monitorowanie skuteczności terapii 12

**Rozdział 6: Technologie wspomagające podawanie leków** 13

Systemy informatyczne w zarządzaniu lekami 13

Elektroniczne recepty i bazy danych leków 13

Automatyzacja procesów podawania leków 14

**Rozdział 7: Etyka w podawaniu leków** 15

Prawa i obowiązki pielęgniarki w podawaniu leków 15

Konsekwencje błędów w podawaniu leków 15

Postępowanie w sytuacjach trudnych i dylematycznych 16

**Rozdział 8: Doskonalenie praktyki podawania leków** 16

Szkolenia i kursy doskonalące umiejętności pielęgniarek 16

Ciągłe doskonalenie praktyki zawodowej 17

Badania naukowe a bezpieczeństwo podawania leków 17

**Podsumowanie** 18

**Bibliografia** 19

**Indeks** 19

 

3.Ból Przewlekły w Praktyce

Pielęgniarskiej: Wskazówki

i Techniki

 

Spis treści

Rozdział 1: Zrozumienie Bólu Przewlekłego 3

Historia i Definicja Bólu Przewlekłego 3

Skala Intensywności Bólu 3

Podejście Multidyscyplinarne do Oceny Bólu 4

Rozdział 2: Fizjologia Bólu 4

Anatomia Układu Nerwowego a Ból 4

Mechanizmy Powstawania Bólu Przewlekłego 5

Neuroplastyczność a Leczenie Bólu 5

Rozdział 3: Ocena i Diagnoza Bólu 6

Metody Oceny Bólu 6

Rola Pielęgniarki w Diagnozowaniu Bólu 7

Komunikacja z Pacjentem dotycząca Bólu 7

Rozdział 4: Farmakologiczne i Niefarmakologiczne Metody Leczenia 8

Farmakoterapia w Leczeniu Bólu 8

Terapie Fizyczne w Przeciwdziałaniu Bólowi 8

Terapie Alternatywne i Komplementarne 9

Rozdział 5: Pielęgnacja Pacjenta z Bólem Przewlekłym 9

Etyka i Empatia w Opiece nad Pacjentem z Bólem 9

Planowanie Opieki w Kontekście Bólu Przewlekłego 10

Samo-opieka Pacjenta z Bólem 11

Rozdział 6: Wsparcie Psychospołeczne dla Pacjentów z Bólem 11

Psychologiczne Aspekty Bólu Przewlekłego 11

Terapia Interwencyjna w Leczeniu Bólu 12

Grupy Wsparcia dla Pacjentów z Bólem 13

Rozdział 7: Zarządzanie Bólem w Środowisku Pielęgniarskim 13

Protokoły Postępowania w Zakresie Bólu Przewlekłego 13

Edukacja Pielęgniarek w Zakresie Bólu 14

Monitorowanie Skuteczności Leczenia Bólu 14

Rozdział 8: Perspektywa Pielęgniarek a Ból Przewlekły 15

Wyzwania Związane z Opieką nad Pacjentem cierpiącym z Bólu

Przewlekłego 15

Samo-zarządzanie Stresem w Pielęgniarstwie 15

Rozwój Kompetencji w Dziedzinie Bólu Przewlekłego 16

 

4.Cewnikowanie w praktyce

pielęgniarskiej:

Najważniejsze rodzaje

cewników moczowych

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy cewnikowania 3

Wprowadzenie do cewnikowania moczowego 3

Anatomia dróg moczowych 3

Wskazania do cewnikowania 4

Rozdział 2: Rodzaje cewników moczowych 4

Cewnik gumowy 5

Cewnik silikonowy 5

Cewnik metalowy 6

Cewnik Foley'ego 6

Cewnik Robinsona 7

Rozdział 3: Procedura cewnikowania 8

Przygotowanie do zabiegu 8

Technika wkładania cewnika 8

Pielęgnacja cewnika moczowego 9

Rozdział 4: Komplikacje i zapobieganie 9

Możliwe powikłania po cewnikowaniu 9

Sposoby zapobiegania powikłaniom 10

Postępowanie w przypadku powikłań 11

Rozdział 5: Edukacja pacjentów i dalsza opieka 11

Edukacja pacjenta dotycząca cewnikowania 11

Pielęgnacja cewnika w domu 12

Konsultacje i wsparcie pielęgniarskie 12

Rozdział 6: Etyka i prawo w kontekście cewnikowania 13

Prawa pacjenta związane z cewnikowaniem 13

Etyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej 14

 

5.Depresja i Terapia

Poznawczo-Behawioralna:

Praktyczne Wskazówki dla

Pielęgniarek

Spis treści

Książka: "Depresja i Terapia Poznawczo-Behawioralna: Praktyczne

Wskazówki dla Pielęgniarek" 2

Wstęp 2

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia z zakresu depresji i terapii poznawczobehawioralnej

3

Definicja depresji 3

Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej 4

Różnice między terapią poznawczą a behawioralną 4

Rozdział 2: Objawy depresji i ich wpływ na pacjenta 5

Znaki i symptomy depresji 5

Skutki depresji dla pacjenta i jego otoczenia 6

Rozpoznawanie depresji u pacjenta jako pielęgniarka 6

Rozdział 3: Terapia poznawczo-behawioralna jako skuteczna metoda

leczenia depresji 7

Zasady terapii poznawczo-behawioralnej 7

Techniki stosowane w terapii depresji 8

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce

pielęgniarskiej 8

Rozdział 4: Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym 9

Wspieranie pacjenta w terapii poznawczo-behawioralnej 9

Komunikacja z pacjentem cierpiącym na depresję 10

Profesjonalne podejście pielęgniarki do pacjenta z depresją 10

Podsumowanie 11

Słowniczek pojęć użytych w książce 12

Bibliografia 12

 

6.Diagnostyka Chorób

Wątroby: Kompendium

Wiedzy dla Pielęgniarek

Spis treści

**Diagnostyka Chorób Wątroby: Kompendium Wiedzy dla Pielęgniarek** 3

**Spis treści:** 3

**Rozdział 1: Podstawy Anatomii i Fizjologii Wątroby** 4

Anatomia wątroby 4

Fizjologia wątroby 4

**Rozdział 2: Czynniki Ryzyka Chorób Wątroby** 5

Dieta a zdrowie wątroby 5

Nadużywanie alkoholu i jego wpływ na wątrobę 6

**Rozdział 3: Diagnostyka Laboratoryjna Chorób Wątroby** 6

Badania krwi w diagnostyce wątroby 6

Testy wątrobowe 7

**Rozdział 4: Obrazowanie Wątroby** 7

USG w diagnostyce wątroby 8

Tomografia komputerowa (TK) a choroby wątroby 8

**Rozdział 5: Biopsja Wątroby** 9

Procedura biopsji wątroby 9

Interpretacja wyników biopsji 9

**Rozdział 6: Choroby Wątroby** 10

Wirusowe zapalenie wątroby 10

Stłuszczenie wątroby 11

**Rozdział 7: Leczenie Chorób Wątroby** 11

Farmakoterapia wątrobowych schorzeń 11

Zalecenia dietetyczne dla chorych na wątrobę 12

**Rozdział 8: Opieka Pielęgniarska nad Pacjentem z Chorobą Wątroby** 13

Monitorowanie stanu pacjenta 13

Edukacja pacjenta w zakresie zdrowia wątroby 13

**Podsumowanie** 14

 

7.Elektrolity w Medycynie:

Praktyczne wskazówki dla

Pielęgniarek

Spis treści

**"Elektrolity w Medycynie: Praktyczne wskazówki dla Pielęgniarek"** 2

**Rozdział 1: Podstawy Elektrolitów** 2

Znaczenie elektrolitów w organizmie 2

Rola poszczególnych elektrolitów 3

**Rozdział 2: Diagnoza i Monitorowanie Elektrolitów** 3

Metody diagnostyki elektrolitów 3

Znaczenie monitorowania poziomu elektrolitów u pacjentów 4

**Rozdział 3: Zaburzenia Elektrolitowe** 5

Hiponatremia - przyczyny i objawy 5

Hiperkaliemia - skutki i leczenie 5

Hipokalcemia - diagnoza i interwencje pielęgniarskie 6

**Rozdział 4: Leczenie i Pielęgnacja Pacjentów z Zaburzeniami

Elektrolitowymi** 6

Farmakoterapia w przypadku zaburzeń elektrolitowych 6

Pielęgnacja pacjentów z niedoborem lub nadmiarem elektrolitów 7

**Rozdział 5: Profilaktyka i Edukacja** 7

Profilaktyka zaburzeń elektrolitowych 7

Edukacja pacjentów dotycząca znaczenia elektrolitów w organizmie 8

**Rozdział 6: Studium Przypadków** 9

Praktyczne przykłady sytuacji związanych z elektrolitami 9

Analiza przypadków w kontekście praktyki pielęgniarskiej 9

**Podsumowanie i Rekomendacje** 10

Konkluzje i zalecenia dla pielęgniarek dotyczące zarządzania elektrolitami u pacjentów 10

 

8.Farmakologia leków

hipotensyjnych dla

pielęgniarek: Kluczowe

informacje

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Farmakologii 2

Historia farmakologii leków hipotensyjnych 2

Podstawowe pojęcia w farmakologii 2

Rodzaje leków hipotensyjnych 3

Mechanizm działania leków hipotensyjnych 3

Rozdział 2: Kluczowe leki hipotensyjne 4

Inhibitory ACE 4

Blokery kanałów wapniowych 5

Diuretyki 5

Beta-blokery 6

Rozdział 3: Wpływ leków hipotensyjnych na organizm pacjenta 6

Monitorowanie efektów leków hipotensyjnych 7

Interakcje leków hipotensyjnych z innymi lekami 7

Skutki uboczne stosowania leków hipotensyjnych 8

Rozdział 4: Zarządzanie leczeniem hipotensyjnym 8

Indywidualizacja terapii lekami hipotensyjnymi 8

Edukacja pacjenta na temat leków hipotensyjnych 9

Zapobieganie skutkom niepożądanym leków hipotensyjnych 9

Rozdział 5: Praktyczne zastosowanie w opiece pielęgniarskiej 10

Podawanie leków hipotensyjnych pacjentom 10

Ocena skuteczności terapii lekami hipotensyjnymi 11

Rola pielęgniarki w monitorowaniu pacjentów stosujących leki

hipotensyjne 11

 

9.Farmakologia w praktyce

pielęgniarskiej

 

Spis treści

Farmakologia w praktyce pielęgniarskiej 3

Rozdział 1: Podstawy farmakologii 3

Historia farmakologii 3

Podstawowe pojęcia z zakresu farmakologii 4

Farmakokinetyka i farmakodynamika 4

Rozdział 2: Farmakoterapia w pielęgniarstwie 5

Zasady stosowania leków w praktyce pielęgniarskiej 5

Rodzaje leków stosowanych w pielęgniarstwie 5

Dawkowanie i sposoby podawania leków 6

Rozdział 3: Interakcje leków 6

Mechanizmy interakcji leków 7

Klasyfikacja interakcji leków 7

Zapobieganie i rozpoznawanie interakcji leków 8

Rozdział 4: Bezpieczeństwo farmakoterapii 8

Błędy w podawaniu leków 8

Monitorowanie pacjenta podczas farmakoterapii 9

Rekomendacje dotyczące bezpiecznego stosowania leków 10

Rozdział 5: Wybrane zagadnienia z farmakologii pielęgniarskiej 10

Leczenie bólu w pielęgniarstwie 10

Farmakologia w opiece nad pacjentem geriatrycznym 11

Farmakoterapia w stanach nagłych 11

Rozdział 6: Etyka i prawo w kontekście farmakologii pielęgniarskiej 12

Prawa pacjenta związane z terapią farmakologiczną 12

Etyczne dylematy pielęgniarki przy podawaniu leków 13

Odpowiedzialność zawodowa w obszarze farmakologii 13

Rozdział 7: Nowoczesne trendy w farmakologii pielęgniarskiej 14

Farmakogenetyka w praktyce pielęgniarskiej 14

Farmakoekonomika a wybór terapii lekowej 15

Farmakoterapia personalizowana - przyszłość pielęgniarstwa 15

Rozdział 8: Znaczenie edukacji pacjenta w farmakologii 16

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta dotyczącej leczenia

farmakologicznego 16

Tworzenie indywidualnych planów edukacyjnych dla pacjentów 16

Wpływ edukacji pacjenta na skuteczność terapii 17

Rozdział 9: Wyzwania i perspektywy w farmakologii pielęgniarskiej 18

Aktualne wyzwania w obszarze farmakoterapii i interakcji leków 18

Rozwój zawodu pielęgniarki w kontekście farmakologii 18

Perspektywy rozwoju farmakologii pielęgniarskiej 19

Podsumowanie 19

Literatura 20

Indeks 20

 

10.Gazometria w Praktyce

Pielęgniarskiej: Wszystko,

co Musisz Wiedzieć

 

Spis treści

**Gazometria w Praktyce Pielęgniarskiej: Wszystko, co Musisz Wiedzieć** 3

**Rozdział 1: Podstawy Gazometrii** 3

Wprowadzenie do Gazometrii 3

Znaczenie Parametrów Gazometrycznych w Opiece Pielęgniarskiej 4

Proces Pobierania i Analizy Próbki Krwi 4

**Rozdział 2: Parametry Gazometryczne** 5

PH Krwi 5

PO2 (Tlenowa Przepuszczalność Krwi) 5

PCO2 (Dwutlenek Węgla w Krwi) 6

Bicarbonates (Mikroelementy) 7

**Rozdział 3: Interpretacja Wyników Gazometrycznych** 7

Ocena Kwasowo-Zasadowego Stanu Organizmu 7

Wskazówki Dla Pielęgniarek w Interpretacji Wyników 8

Zastosowanie Wyników Gazometrii w Praktyce Pielęgniarskiej 8

**Rozdział 4: Zarządzanie Pacjentem z Nieprawidłowymi Wynikami

Gazometrycznymi** 9

Monitorowanie i Ocena Pacjenta 9

Interwencje Pielęgniarskie w Sytuacjach Nagłych 10

Edukacja Pacjenta w Kontekście Gazometrii 10

**Rozdział 5: Znaczenie Gazometrii w Codziennej Praktyce

Pielęgniarskiej** 11

Rola Pielęgniarki w Zarządzaniu Parametrami Gazometrycznymi 11

Integracja Wiedzy na Temat Gazometrii z Codzienną Opieką 11

Doskonalenie Umiejętności w Obszarze Gazometrii 12

**Podsumowanie** 13

**Bibliografia** 13

**Indeks** 14

 

11.Innowacje w Opiece

Długoterminowej dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej 3

Rozwój opieki długoterminowej 3

Rola pielęgniarek w opiece długoterminowej 3

Rozdział 2: Wyposażenie i Technologie w Opiece Długoterminowej 4

Nowoczesne narzędzia w opiece długoterminowej 4

Technologie wspierające pracę pielęgniarek 4

Rozdział 3: Zarządzanie Opieką Długoterminową 5

Planowanie i organizacja opieki 5

Koordynacja działań zespołu pielęgniarskiego 6

Rozdział 4: Innowacje w Farmakoterapii w Opiece Długoterminowej 6

Nowe metody farmakologiczne 6

Monitorowanie i ocena skuteczności terapii 7

Rozdział 5: Wsparcie Psychospołeczne Pacjentów w Opiece

Długoterminowej 7

Budowanie relacji z pacjentem 7

Znaczenie wsparcia emocjonalnego w opiece długoterminowej 8

Rozdział 6: Edukacja i Rozwój Zawodowy Pielęgniarek w Obszarze Opieki

Długoterminowej 9

Programy szkoleniowe dla pielęgniarek 9

Rozwój kompetencji zawodowych w opiece długoterminowej 9

Rozdział 7: Etyka i Prawo w Kontekście Opieki Długoterminowej 10

Zasady etyczne w pracy pielęgniarki 10

Prawne aspekty opieki długoterminowej 10

Rozdział 8: Przyszłość Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej 11

Trendy i prognozy dotyczące rozwoju opieki długoterminowej 11

Nowe wyzwania i możliwości dla pielęgniarek pracujących w opiece

długoterminowej 12

 

12.Interpretacja EKG dla

Pielęgniarek: Praktyczny

Poradnik

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Elektrokardiogra􀁼i 2

Historia EKG 2

Zasady działania elektrokardiografu 2

Anatomia serca w kontekście EKG 3

Rozdział 2: Interpretacja Wyników EKG 3

Odczytywanie zapisu EKG 3

Analiza poszczególnych fal EKG 4

Rozpoznawanie najczęstszych arytmii 4

Rozdział 3: Zastosowanie Wiedzy EKG w Praktyce Pielęgniarskiej 5

Monitorowanie pacjentów za pomocą EKG 5

Reagowanie na zmiany w zapisie EKG 6

Współpraca z lekarzem przy interpretacji EKG 6

Rozdział 4: Ćwiczenia i Studium Przypadków 7

Ćwiczenia praktyczne z interpretacji EKG 7

Analiza przypadków klinicznych z wykorzystaniem EKG 7

Testy sprawdzające wiedzę z zakresu elektrokardiografii 8

Rozdział 5: Wskazówki Dla Pielęgniarek Pracujących z EKG 8

Zasady postępowania przy badaniu elektrokardiograficznym 9

Zapobieganie błędom w interpretacji zapisów EKG 9

Samokształcenie w obszarze EKG dla pielęgniarek 10

 

13.Leczenie ran w praktyce

pielęgniarskiej: Od teorii

do praktyki

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy leczenia ran 3

Definicja ran 3

Fazy procesu gojenia ran 3

Ocena rany 4

Rozdział 2: Klasyfikacja ran 4

Ze względu na etiologię 4

Według stopnia zakażenia 5

W zależności od głębokości 6

Rozdział 3: Techniki opatrunkowe 6

Opatrunki tradycyjne 6

Zaawansowane opatrunki 7

Stosowanie opatrunków specjalistycznych 7

Rozdział 4: Farmakoterapia w leczeniu ran 8

Leki przeciwbólowe 8

Antybiotyki w leczeniu zakażonych ran 9

Leki przyspieszające gojenie 9

Rozdział 5: Postępowanie pielęgniarskie w leczeniu ran 10

Przygotowanie pacjenta do zabiegu 10

Wykonywanie zabiegów opatrunkowych 10

Monitorowanie postępu gojenia 11

Rozdział 6: Profilaktyka powikłań 11

Zapobieganie zakażeniom ran 11

Zapobieganie odleżynom u pacjentów leżących 12

Edukacja pacjentów w zakresie samoopieki 13

Rozdział 7: Studium przypadku 13

Pacjent z raną pourazową 13

Pacjent z raną przewlekłą 14

Pacjent z raną pooperacyjną 14

Rozdział 8: Ewaluacja skuteczności leczenia ran 15

Kryteria oceny gojenia 15

Analiza powikłań i sposoby ich unikania 15

Rozdział 9: Nowoczesne technologie w leczeniu ran 16

Terapia ran przy użyciu laserów 16

Wykorzystanie terapii podciśnieniowej 17

Zastosowanie biologicznych opatrunków 17

Rozdział 10: Wyzwania w praktyce pielęgniarskiej 18

Skuteczna komunikacja z pacjentem 18

Radzenie sobie ze stresem w pracy pielęgniarki 18

Współpraca z zespołem leczniczym 19

 

14.Moc Pielęgniarki

Ratunkowej: Odważne

Decyzje, Szybka Reakcja

 

Spis treści

**Moc Pielęgniarki Ratunkowej: Odważne Decyzje, Szybka Reakcja** 2

**Rozdział 1: Rola Pielęgniarki Ratunkowej** 2

Historia pielęgniarstwa ratunkowego 2

Znaczenie szybkiej reakcji i profesjonalizmu 3

**Rozdział 2: Umiejętności i Wiedza** 3

Znajomość procedur ratunkowych 3

Komunikacja i współpraca z zespołem ratunkowym 4

**Rozdział 3: Zarządzanie Stresem i Presją** 4

Techniki radzenia sobie ze stresem 4

Działanie w sytuacjach kryzysowych 5

**Rozdział 4: Bezpieczeństwo Pacjenta i Personelu** 6

Zachowanie higieny i aseptyki 6

Zapobieganie wypadkom i urazom 6

**Rozdział 5: Etyka i Moralność w Pielęgniarstwie Ratunkowym** 7

Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki ratunkowej 7

Podejmowanie trudnych decyzji w interesie pacjenta 8

**Rozdział 6: Rozwój Zawodowy i Samodoskonalenie** 8

Szkolenia i kursy doskonalące umiejętności 8

Budowanie profesjonalnego wizerunku pielęgniarki ratunkowej 9

**Rozdział 7: Inspirujące Historie z Praktyki** 9

Opowieści o udanych interwencjach ratunkowych 9

Przykłady odważnych decyzji pielęgniarek ratunkowych 10

**Podsumowanie** 11

Podsumowanie najważniejszych przekazów i wskazówek dla

pielęgniarek ratunkowych 11

 

15.Niewydolność oddechowa:

Praktyczne wskazówki dla

pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do Niewydolności Oddechowej 2

Definicja i Objawy Niewydolności Oddechowej 2

Przyczyny Niewydolności Oddechowej 2

Klasyfikacja Niewydolności Oddechowej 3

Rozdział 2: Diagnoza Niewydolności Oddechowej 4

Metody Diagnostyczne 4

Testy Funkcji Oddechowych 4

Badanie Fizykalne Pacjenta z Niewydolnością Oddechową 5

Rozdział 3: Leczenie Niewydolności Oddechowej 5

Farmakoterapia 6

Terapia Tlenowa 6

Respiratoryjna Terapia Zastępcza 7

Rozdział 4: Pielęgnacja Pacjenta z Niewydolnością Oddechową 7

Monitorowanie Stanu Pacjenta 7

Techniki Oddychania i Ćwiczenia Oddechowe 8

Zapobieganie Powikłaniom Niewydolności Oddechowej 8

Rozdział 5: Edukacja Pacjenta i Rodziny 9

Informowanie Pacjenta o Niewydolności Oddechowej 9

Wspieranie Pacjenta w Samoopiece 10

Pomoc Rodzinie w Radzeniu Sobie z Niewydolnością Oddechową 10

Rozdział 6: Aspekty Psychospołeczne Niewydolności Oddechowej 11

Wpływ Niewydolności Oddechowej na Pacjenta 11

Radzenie Sobie z Emocjonalnymi Skutkami Niewydolności Oddechowej 11

**Bibliografia** 12

 

16.Nowoczesne Trendy w

Pielęgniarstwie

Onkologicznym

 

Spis treści

Spis Treści 2

Wstęp 2

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Onkologicznego 3

Historia Pielęgniarstwa Onkologicznego 3

Znaczenie Roli Pielęgniarki w Opiece nad Pacjentem Onkologicznym 4

Wyzwania w Pielęgniarstwie Onkologicznym 4

Rozdział 2: Komunikacja z Pacjentem Onkologicznym 5

Wpływ Komunikacji na Proces Leczenia 5

Emocjonalne Aspekty Pielęgniarstwa Onkologicznego 5

Budowanie Zaufania z Pacjentem 6

Rozdział 3: Nowoczesne Metody Leczenia w Onkologii 6

Chemioterapia i Radioterapia 6

Terapie Ukierunkowane Molekularnie 7

Immunoterapia 8

Rozdział 4: Opieka Paliatywna w Pielęgniarstwie Onkologicznym 8

Rola Pielęgniarki w Opiece Paliatywnej 8

Leczenie Bólu i Objawów Uciążliwych 9

Wsparcie Dla Rodziny i Bliskich Pacjenta 9

Rozdział 5: Samoopieka i Edukacja Pacjenta Onkologicznego 10

Samoopieka w Chorobie Nowotworowej 10

Edukacja Pacjenta o Zdrowym Stylu Życia 11

Wpływ Diety na Proces Leczenia 11

Podsumowanie 12

Bibliografia 12

 

17.Noworodek z wadami

wrodzonymi: Wyzwania dla

pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do wad wrodzonych u noworodków 3

Definicja wad wrodzonych 3

Czynniki ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u noworodków 3

Znaczenie wczesnego wykrywania i interwencji 4

Rozdział 2: Diagnoza wad wrodzonych u noworodków 4

Badania diagnostyczne stosowane w identyfikacji wad wrodzonych 4

Interpretacja wyników badań diagnostycznych u noworodka 5

Znaczenie współpracy z lekarzami specjalistami 5

Rozdział 3: Podejście pielęgniarki do opieki nad noworodkiem z wadami

wrodzonymi 6

Rola pielęgniarki w zespole opieki nad noworodkiem z wadami

wrodzonymi 6

Wsparcie emocjonalne dla rodziców noworodka z wadami wrodzonymi 7

Monitorowanie stanu zdrowia i postępu dziecka 7

Rozdział 4: Techniki pielęgniarskie stosowane w opiece nad noworodkiem

z wadami wrodzonymi 8

Pielęgnacja skóry i podstawowe zabiegi higieniczne 8

Karmienie noworodka z wadami wrodzonymi 8

Zapobieganie infekcjom i powikłaniom 9

Rozdział 5: Edukacja rodziców dotycząca opieki nad noworodkiem z

wadami wrodzonymi 9

Kluczowe informacje dla rodziców na temat wad wrodzonych u ich

dziecka 9

Sposoby wspierania rodziców w nauce pielęgnacji specjalistycznej 10

Strona 2

Zapewnienie wsparcia po wypisie noworodka do domu 11

Rozdział 6: Perspektywa psychospołeczna opieki nad noworodkiem z

wadami wrodzonymi 11

Wpływ wad wrodzonych na rozwój dziecka i jego rodzinę 11

Budowanie relacji z rodziną i wsparcie psychologiczne 12

Znaczenie samoopieki i radzenia sobie ze stresem dla pielęgniarek 13

Rozdział 7: Etyka i moralność w opiece nad noworodkiem z wadami

wrodzonymi 13

Dylematy etyczne w podejmowaniu decyzji dotyczących terapii

noworodka 13

Podejście holistyczne do opieki nad noworodkiem z wadami

wrodzonymi 14

Zasady etyczne w relacji z pacjentem i jego rodziną 14

 

18.Pielęgniarka w Obliczu

Bólu Ostrego: Poradnik

Praktyczny

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Bólu Ostrego 3

Definicja Bólu Ostrego 3

Fizjologia Bólu 3

Kategorie Bólu Ostrego 4

Rozdział 2: Ocena Bólu 4

Skale Oceny Bólu 4

Metody Pomiaru Bólu 5

Wpływ Komunikacji na Oceny Bólu 5

Rozdział 3: Farmakoterapia w Leczeniu Bólu 6

Leki Przeciwbólowe 6

Leki Przeciwzapalne 7

Leki Przeciwbólowe Bez Recepty 7

Rozdział 4: Niemedyczne Metody Leczenia Bólu 8

Terapie Fizyczne 8

Relaksacja i Techniki Oddychania 8

Psychoterapia w Leczeniu Bólu 9

Rozdział 5: Opieka Pielęgniarska nad Pacjentem z Bólem Ostrym 9

Rola Pielęgniarki w Leczeniu Bólu 9

Komunikacja z Pacjentem cierpiącym na Ból Ostry 10

Wsparcie Emocjonalne dla Pacjenta z Bólem Ostrym 10

Rozdział 6: Postępowanie w Nagłych Wypadkach związanych z Bólem

Ostrym 11

Ból w Edukacji Pielęgniarskiej 11

Ból w Stanach Nagłych 12

Pielęgnacja Pacjenta z Bólem Ostrym w SOR 12

Rozdział 7: Samoopieka Pielęgniarki w Kontekście Bólu Ostrego 13

Radzenie Sobie z Własnym Bólem 13

Znaczenie Opieki nad Sobą w Pracy z Pacjentami 13

Budowanie Wsparcia w Zespole Pielęgniarskim 14

Rozdział 8: Etyka w Leczeniu Bólu Ostrym 14

Podejmowanie Decyzji w Trudnych Sytuacjach 14

Konflikty Etyczne w Opiece nad Pacjentem z Bólem 15

Zasady Postępowania w Kontekście Bólu Ostrego 16

 

19.Pielęgniarka w obliczu

zawału serca u młodych

pacjentów

 

Spis treści

Rozdział 1: Zrozumienie Zawału Serca u Młodych Pacjentów 2

Przyczyny Zawału Serca u Młodych Osób 2

Czynniki Ryzyka Zawału Serca u Młodych Pacjentów 2

Rozdział 2: Objawy i Diagnoza Zawału Serca u Młodych Pacjentów 3

Typowe Objawy Zawału Serca u Młodych Osób 3

Metody Diagnostyczne Zawału Serca u Młodych Pacjentów 3

Rozdział 3: Leczenie Zawału Serca u Młodych Pacjentów 4

Pierwsza Pomoc w Przypadku Zawału Serca u Młodych Osób 4

Farmakoterapia i Procedury Medyczne w Leczeniu Zawału Serca u

Młodych Pacjentów 4

Rozdział 4: Opieka Pielęgniarska nad Młodym Pacjentem po Zawale Serca 5

Monitorowanie Stanu Zdrowia po Zawale Serca u Młodych Osób 5

Psychospołeczne Wsparcie dla Młodego Pacjenta po Zawale Serca 6

Rozdział 5: Edukacja i Profilaktyka w Kontekście Zawału Serca u Młodych

Pacjentów 6

Szkolenie Pacjentów w Zapobieganiu Zawałowi Serca 7

Rola Pielęgniarki w Edukacji i Profilaktyce Zawału Serca u Młodych

Osób 7

 

 

20.Pielęgniarki kontra

Choroby Zakaźne:

Wyzwania i Strategie

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy epidemiologii chorób zakaźnych 2

Historia epidemiologii 2

Podstawowe pojęcia w epidemiologii 2

Rozdział 2: Rola pielęgniarek w zwalczaniu chorób zakaźnych 3

Znaczenie pielęgniarek w prewencji 3

Pielęgniarki jako pierwsza linia obrony 3

Rozdział 3: Wyzwania związane z chorobami zakaźnymi 4

Zagrożenia dla personelu medycznego 4

Profilaktyka zakażeń w środowisku szpitalnym 4

Rozdział 4: Strategie postępowania w przypadku chorób zakaźnych 5

Sposoby transmisji chorób zakaźnych 5

Protokoły postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 6

Rozdział 5: Współpraca między pielęgniarkami a lekarzami w kontekście

chorób zakaźnych 6

Znaczenie efektywnej komunikacji 6

Wspólne podejmowanie decyzji w leczeniu zakażeń 7

Rozdział 6: Samoopieka pielęgniarek w kontekście zagrożeń zakaźnych 7

Dbając o siebie, dbasz o innych 7

Techniki samoobserwacji i opieki nad własnym zdrowiem 8

Rozdział 7: Edukacja i szkolenia pielęgniarek w obszarze chorób zakaźnych 9

Programy szkoleniowe dotyczące zakażeń 9

Utrzymanie aktualnej wiedzy w dziedzinie epidemiologii 9

 

21.Pielęgniarstwo a wyzwania

opieki nad osobami z

demencją

 

Spis treści

**Pielęgniarstwo a wyzwania opieki nad osobami z demencją** 3

**Rozdział 1: Wprowadzenie do specjalistycznej opieki nad osobami z

demencją** 3

Definicja demencji 3

Statystyki dotyczące demencji w Polsce 4

Wpływ demencji na życie codzienne pacjenta i opiekuna 5

**Rozdział 2: Diagnoza i ocena osób z demencją** 5

Proces diagnozowania demencji 5

Skale oceny funkcji poznawczych 6

Znaczenie wczesnego wykrywania demencji 6

**Rozdział 3: Terapia farmakologiczna i niefarmakologiczna** 7

Farmakologiczne metody leczenia demencji 7

Rola terapii zajęciowej w opiece nad osobami z demencją 7

Techniki komunikacji i interakcji z osobami z demencją 8

**Rozdział 4: Aspekty psychospołeczne opieki nad osobami z demencją** 9

Wsparcie emocjonalne dla pacjenta i jego rodziny 9

Opieka nad osobami z demencją w różnych fazach choroby 9

Zagrożenia i wyzwania związane z opieką nad osobami z demencją 10

**Rozdział 5: Samoopieka i dbałość o siebie jako pielęgniarka** 10

Znaczenie opieki nad własnym zdrowiem psychicznym 10

Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy z pacjentami z demencją 11

Budowanie wsparcia społecznego w środowisku zawodowym 12

**Rozdział 6: Etyka w opiece nad osobami z demencją** 12

Prawa pacjenta z demencją 12

Dylematy etyczne w leczeniu demencji 13

Zasady postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych 13

**Podsumowanie** 14

Zakończenie książki, podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z

opieką nad osobami z demencją oraz perspektywy rozwoju tej dziedziny w

Polsce. 14

 

22.Pielęgniarstwo

geriatryczne:

Profesjonalizm i empatia w

codziennej pracy

 

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do pielęgniarstwa geriatrycznego 3

Definicja pielęgniarstwa geriatrycznego 3

Znaczenie profesjonalizmu i empatii w opiece nad osobami starszymi 3

Rozdział 2: Wyzwania w pielęgniarstwie geriatrycznym 4

Fizyczne i emocjonalne potrzeby pacjentów geriatrycznych 4

Komunikacja z pacjentami cierpiącymi na demencję 4

Rozdział 3: Profesjonalizm w codziennej pracy pielęgniarki geriatrycznej 5

Zasady etyki zawodowej w pielęgniarstwie geriatrycznym 5

Rozwój kompetencji zawodowych w opiece nad osobami starszymi 6

Rozdział 4: Empatia jako kluczowa umiejętność pielęgniarek

geriatrycznych 6

Zrozumienie perspektywy pacjenta w podeszłym wieku 6

Budowanie zaufania i relacji z pacjentami geriatrycznymi 7

Rozdział 5: Samorozwój i dbałość o własne zdrowie psychiczne

pielęgniarek geriatrycznych 7

Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy z osobami starszymi 8

Wartość dbałości o zdrowie psychiczne w środowisku pracy

pielęgniarki geriatrycznej 8

Rozdział 6: Ewaluacja i doskonalenie praktyki pielęgniarskiej w geriatrii 9

Metody oceny jakości opieki nad osobami starszymi 9

Kontynuacja nauki i doskonalenie umiejętności w pielęgniarstwie

geriatrycznym 9

Rozdział 7: Podsumowanie i perspektywy rozwoju zawodowego 10

Refleksja nad własnymi osiągnięciami w pielęgniarstwie geriatrycznym 10

Możliwości rozwoju kariery zawodowej jako pielęgniarka geriatryczna 11

**Ważne uwagi**: Wszystkie rozdziały i podrozdziały będą dostosowane

do specyficznych potrzeb i wyzwań, z jakimi styka się pielęgniarka

pracująca w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. 11

 

23.Pielęgniarstwo Operacyjne:

Praktyczne Wskazówki dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Operacyjnego 2

Znaczenie Pielęgniarstwa Operacyjnego 2

Etyka i Zasady Pielęgniarstwa Operacyjnego 2

Wyzwania Zawodowe dla Pielęgniarek w Obszarze Operacyjnym 3

Rozdział 2: Przygotowanie Przed Operacją 3

Rolę Pielęgniarki w Przygotowaniu Pacjenta do Operacji 3

Procedury Związane z Przygotowaniem Sali Operacyjnej 4

Zarządzanie Materiałami i Wyposażeniem w Obszarze Operacyjnym 5

Rozdział 3: Bezpieczeństwo i Higiena w Sali Operacyjnej 5

Środki Bezpieczeństwa w Obszarze Operacyjnym 5

Sterylność w Sali Operacyjnej 6

Profilaktyka Zakażeń w Środowisku Operacyjnym 6

Rozdział 4: Asystowanie podczas Zabiegów Operacyjnych 7

Rola i Obowiązki Pielęgniarki w Czasie Zabiegu Operacyjnego 7

Komunikacja w Zespole Operacyjnym 7

Techniki Asystowania i Monitorowania Pacjenta 8

Rozdział 5: Zarządzanie Powikłaniami po Operacji 8

Środki Zaradcze w Sytuacjach Kryzysowych 9

Ocena i Nadzór pooperacyjny 9

Wsparcie Pacjenta po Zabiegu 10

Rozdział 6: Samorozwój i Doskonalenie w Pielęgniarstwie Operacyjnym 10

Kontynuacja Edukacji i Rozwój Zawodowy 10

Wyzwania Związane z Postępem Technologicznym 11

Znaczenie Opieki nad Sobą dla Pielęgniarek pracujących w Obszarze

Operacyjnym 11

 

24.Pielęgniarstwo w Obliczu

Pandemii: Przewodnik dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 3

Definicja Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 3

Rola Pielęgniarki w Zarządzaniu Pandemią 3

Rozdział 2: Podstawy Epidemiologii 4

Zasady Epidemiologii 4

Metody Badań Epidemicznych 5

Rozdział 3: Wyzwania Związane z Pandemią 5

Skutki Psychospołeczne Pandemii 5

Kwestie Etyczne w Pielęgniarstwie podczas Pandemii 6

Rozdział 4: Zarządzanie Pandemią 6

Planowanie i Organizacja Działań Pielęgniarskich w Sytuacjach

Kryzysowych 6

Współpraca Interdyscyplinarna w Walki z Pandemią 7

Rozdział 5: Samoopieka i Bezpieczeństwo Pielęgniarek 8

Zasady Higieny Osobistej 8

Techniki Bezpieczeństwa w Pracy 8

Rozdział 6: Pielęgniarstwo Podczas Pandemii 9

Monitorowanie Pacjentów w Kontekście Pandemii 9

Pielęgnacja Chorych z COVID-19 10

Rozdział 7: Samorozwój i Wsparcie Emocjonalne 10

Techniki Radzenia Sobie ze Stresem 10

Wsparcie Społeczne w Trudnych Czasach 11

Rozdział 8: Perspektywy na Przyszłość 11

Nauczki z Pandemii dla Pielęgniarek 11

Pielęgniarstwo w Obliczu Pandemii: Przewodnik dla Pielęgniarek

Innowacje w Pielęgniarstwie Epidemiologicznym 12

Rozdział 9: Podsumowanie i Rekomendacje 12

Kluczowe Wnioski z Pielęgniarstwa w Obliczu Pandemii 13

Rekomendacje dla Praktyki Pielęgniarskiej 13

Zakończenie 14

 

25.Poradnik pielęgniarki:

Komunikacja w trudnych

sytuacjach z pacjentami i

ich rodzinami

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy komunikacji w relacjach pielęgniarka-pacjent 3

Znaczenie skutecznej komunikacji w pracy pielęgniarki 3

Elementy efektywnej komunikacji interpersonalnej 3

Wyzwania w komunikacji z pacjentami i ich rodzinami 4

Rozdział 2: Radzenie sobie z emocjami w trakcie komunikacji 5

Rozpoznawanie i kontrolowanie własnych emocji 5

Empatia jako klucz do budowania relacji z pacjentami 5

Techniki radzenia sobie z emocjami pacjentów i ich rodzin 6

Rozdział 3: Skuteczne strategie komunikacyjne w trudnych sytuacjach 6

Komunikacja w sytuacjach konfliktowych 6

Radzenie sobie z agresywnym zachowaniem pacjentów 7

Rozwiązywanie trudnych sytuacji z rodzinami pacjentów 7

Rozdział 4: Wspieranie pacjentów w procesie komunikacji 8

Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u pacjentów 8

Motywowanie pacjentów do aktywnego udziału w procesie leczenia 9

Ułatwianie komunikacji w przypadku pacjentów niepełnosprawnych

lub niesłyszących 9

Rozdział 5: Samorozwój w obszarze komunikacji pielęgniarki 10

Doskonalenie umiejętności słuchania i obserwacji 10

Kształtowanie umiejętności asertywnego wypowiadania się 10

Korzystanie z feedbacku w celu poprawy jakości komunikacji 11

Rozdział 6: Etyczne i prawne aspekty komunikacji w opiece pielęgniarskiej 12

Zachowanie poufności i respektowanie prywatności pacjentów 12

 

Strona 2

26.Praktyka Pielęgniarki

Chirurgicznej: Od Teorii do

Praktyki

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego 2

Znaczenie Pielęgniarstwa Chirurgicznego 2

Historia Pielęgniarstwa Chirurgicznego 2

Etyka w Pielęgniarstwie Chirurgicznym 3

Rozdział 2: Anatomia i Fizjologia dla Pielęgniarek 3

Podstawy Anatomii 3

Układ Krwionośny i Oddechowy 4

Układ Nerwowy i Endokrynologiczny 4

Rozdział 3: Procedury i Techniki w Pielęgniarstwie Chirurgicznym 5

Przygotowanie Pacjenta do Operacji 5

Asystowanie w Sali Operacyjnej 6

Pooperacyjna Opieka Pielęgniarska 6

Rozdział 4: Zarządzanie Opieką Pielęgniarską w Chirurgii 7

Planowanie Opieki dla Pacjentów Chirurgicznych 7

Ocena i Monitorowanie Stanu Pacjenta 7

Komunikacja z Zespołem Medycznym 8

Rozdział 5: Profesjonalny Rozwój Pielęgniarki Chirurgicznej 9

Doskonalenie Umiejętności Pielęgniarskich 9

Sukces w Karierze Pielęgniarskiej 9

Wyzwania Zawodowe dla Pielęgniarek Chirurgicznych 10

 

27.Praktyka Pielęgniarska w

Opiece nad Dziećmi

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Pediatrycznego 3

Znaczenie opieki nad dziećmi 3

Rozwój dziecka a praktyka pielęgniarska 3

Rozdział 2: Komunikacja z Dziećmi i Rodzicami 4

Budowanie zaufania z małymi pacjentami 4

Wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach zdrowotnych dziecka 4

Rozdział 3: Diagnoza i Ocena Stanu Zdrowia Dziecka 5

Wywiad pielęgniarski z uwzględnieniem wieku dziecka 5

Badania fizyczne u dzieci 5

Rozdział 4: Pielęgnacja Dzieci w Różnych Grupach Wiekowych 6

Noworodki i niemowlęta 6

Przedszkolaki 7

Dzieci w wieku szkolnym i młodzież 7

Rozdział 5: Postępowanie w Nagłych Sytuacjach 8

Pierwsza pomoc u dzieci 8

Współpraca z zespołem medycznym w przypadku nagłych zachorowań 8

Rozdział 6: Zdrowie Psychiczne Dziecka 9

Rozpoznawanie objawów problemów emocjonalnych u dzieci 9

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców 10

Rozdział 7: Profesjonalizm i Rozwój Zawodowy Pielęgniarki Pediatrycznej 10

Kursy doskonalące w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 10

Budowanie relacji zespołowych w pracy z dziećmi 11

Rozdział 8: Etyka i Prawo w Opiece nad Dziećmi 12

Prawa pacjenta nieletniego 12

Dylematy etyczne w pracy z dziećmi 12

Rozdział 9: Znaczenie Samoopieki Dla Pielęgniarki Pediatrycznej 13

Dbanie o własne zdrowie emocjonalne w pracy z dziećmi 13

Techniki relaksacyjne i radzenie sobie ze stresem 13

Rozdział 10: Wyzwania Współczesnego Pielęgniarstwa Pediatrycznego 14

Nowe technologie w opiece zdrowotnej dla dzieci 14

Pandemia a praktyka pielęgniarska w opiece nad dziećmi 14

 

28.Praktyka Pielęgniarstwa

Rodzinnego dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

**Praktyka Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Pielęgniarek** 3

**Spis Treści:** 3

**Rozdział 1: Podstawowe zasady pielęgniarstwa rodzinnego** 4

Historia pielęgniarstwa rodzinnego 4

Rola pielęgniarki rodzinnej 4

Etyka zawodowa w pielęgniarstwie rodzinnym 5

**Rozdział 2: Komunikacja i budowanie relacji z pacjentami** 5

Znaczenie komunikacji w pracy pielęgniarki rodzinnej 6

Umiejętności interpersonalne w pielęgniarstwie rodzinnym 6

Budowanie zaufania i relacji z pacjentami 7

**Rozdział 3: Ocena stanu zdrowia i diagnozowanie** 7

Wywiad pielęgniarski w pielęgniarstwie rodzinnym 7

Proces oceny stanu zdrowia pacjenta 8

Diagnozowanie i planowanie opieki pielęgniarskiej 8

**Rozdział 4: Zarządzanie opieką pielęgniarską w środowisku domowym** 9

Organizacja pracy pielęgniarki rodzinnej 9

Planowanie i dokumentacja opieki domowej 9

Współpraca z innymi specjalistami opieki zdrowotnej 10

**Rozdział 5: Edukacja pacjentów i ich rodzin** 10

Znaczenie edukacji zdrowotnej w pielęgniarstwie rodzinnym 11

Planowanie i realizacja programów edukacyjnych dla pacjentów 11

Wspieranie samoopieki i promocja zdrowia w rodzinach 12

**Rozdział 6: Wyjątkowe sytuacje i interwencje pielęgniarskie** 12

Pielęgniarstwo rodzinne w przypadku chorób przewlekłych 12

Opieka pielęgniarska nad pacjentami w fazie terminalnej 13

Interwencje w sytuacjach kryzysowych i nagłych 13

**Rozdział 7: Samorozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych** 14

Kontynuacja nauki i doskonalenie zawodowe pielęgniarki rodzinnej 14

Znaczenie samorozwoju i dbałości o własne zdrowie psychiczne 15

Wsparcie ze strony środowiska zawodowego i samopomoc pielęgniarek 15

**Podsumowanie** 16

Zakończenie, podsumowanie kluczowych zagadnień, perspektywy rozwoju

pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. 16

 

29.Prawne i Etyczne Wyzwania

dla Pielęgniarek: Analiza

Praktyczna

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy etyki i prawa w opiece zdrowotnej 2

Znaczenie etyki w praktyce zawodowej pielęgniarek 2

Podstawowe zasady etyczne dla pielęgniarek 2

Prawne ramy praktyki pielęgniarskiej 3

Rozdział 2: Prawa pacjenta i prawa zawodowe pielęgniarek 3

Prawa pacjenta a obowiązki pielęgniarki 3

Tajemnica zawodowa a ochrona danych pacjenta 4

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki 5

Rozdział 3: Etyka w opiece długoterminowej 5

Wartości etyczne w opiece długoterminowej 5

Wybory życiowe pacjenta a rola pielęgniarki 6

Decyzje końca życia a aspekty etyczne 6

Rozdział 4: Wyzwania etyczne w pracy zespołowej 7

Komunikacja i współpraca w zespole pielęgniarskim 7

Konflikty etyczne a ich rozwiązywanie 8

Samoocena etyczna i ciągłe doskonalenie 8

Rozdział 5: Pielęgniarstwo a etyka badań naukowych 9

Etyczne aspekty badań klinicznych w pielęgniarstwie 9

Ochrona praw pacjenta w badaniach naukowych 9

Rola pielęgniarki w zapewnieniu etyczności badań 10

 

30.Profesjonalna opieka nad

noworodkami - praktyczne

wskazówki dla pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy opieki neonatologicznej 3

Znaczenie opieki pielęgniarskiej nad noworodkami 3

Procedury higieniczne w opiece nad noworodkiem 3

Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych noworodka 4

Rozdział 2: Komunikacja z rodzicami noworodków 5

Budowanie zaufania z rodzinami noworodków 5

Informowanie rodziców o stanie zdrowia dziecka 5

Wspieranie rodziców w opiece nad noworodkiem 6

Rozdział 3: Aspekty emocjonalne w opiece nad noworodkami 6

Radzenie sobie z emocjami podczas pracy z noworodkami 6

Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek pracujących z noworodkami 7

Identyfikacja i radzenie sobie z stresem zawodowym 8

Rozdział 4: Postępowanie w nagłych sytuacjach u noworodków 8

Ocena i reakcja na zatrzymanie krążenia u noworodka 8

Pierwsza pomoc w przypadku uduszenia u noworodka 9

Zapobieganie i leczenie infekcji u noworodków 9

Rozdział 5: Profesjonalny rozwój pielęgniarek neonatologicznych 10

Kursy szkoleniowe dla pielęgniarek pracujących z noworodkami 10

Staże i praktyki w oddziałach neonatologicznych 11

Ciągłe doskonalenie umiejętności w opiece nad noworodkami 11

Rozdział 6: Etyka w opiece nad noworodkami 12

Prawa pacjenta noworodka i ich ochrona 12

Konflikt interesów w opiece nad noworodkami 132

Wyzwania etyczne w codziennej pracy pielęgniarek neonatologicznych 13

Rozdział 7: Znaczenie samoopieki dla pielęgniarek neonatologicznych 14

Dbając o siebie, dbasz o innych - znaczenie samoopieki 14

Techniki relaksacyjne dla pielęgniarek pracujących z noworodkami 15

Znaczenie odpoczynku i równowagi w życiu zawodowym pielęgniarki

neonatologicznej 15

Rozdział 8: Innowacje w opiece nad noworodkami 16

Nowoczesne technologie wspierające opiekę nad noworodkami 16

Badania naukowe w obszarze neonatologii 16

Implementacja nowatorskich rozwiązań w codziennej praktyce

pielęgniarek neonatologicznych 17

 

31.Profesjonalna pielęgnacja

pacjentów z Dystrofią

Mięśniową Duchenne’a

 

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do Dystro􀁼i Mięśniowej Duchenne’a (DMD) 2

Definicja Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 2

Etiologia i patogeneza DMD 2

Objawy kliniczne Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 3

Rozdział 2: Diagnostyka Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 3

Metody diagnostyczne DMD 3

Testy laboratoryjne w diagnozie Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 4

Diagnostyka różnicowa DMD 5

Rozdział 3: Planowanie opieki nad pacjentem z DMD 5

Indywidualizacja planu pielęgnacyjnego pacjenta 5

Wsparcie emocjonalne pacjenta i rodziny 6

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta z Dystro􀁼ą

Mięśniową Duchenne’a 6

Rozdział 4: Aspekty pielęgnacyjne w leczeniu Dystrofii Mięśniowej

Duchenne’a 7

Rehabilitacja w DMD 7

Farmakoterapia w leczeniu Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 8

Pielęgnacja skóry i układu oddechowego pacjentów z DMD 8

Rozdział 5: Edukacja pacjenta i rodziny 9

Ważność edukacji pacjenta z DMD 9

Wskazówki dla rodziny dotyczące opieki nad pacjentem z Dystrofią

Mięśniową Duchenne’a 10

 

32.Profesjonalna pomoc w

depresji poporodowej:

Przewodnik dla

pielęgniarek opieki

położniczej

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy depresji poporodowej 3

Definicja depresji poporodowej 3

Czynniki ryzyka wystąpienia depresji poporodowej 3

Objawy depresji poporodowej 4

Rozdział 2: Diagnoza depresji poporodowej 4

Skale oceny depresji poporodowej 5

Wywiad i obserwacja pacjentki 5

Współpraca z psychologiem i psychiatrą 6

Rozdział 3: Opieka nad kobietą z depresją poporodową 6

Rola pielęgniarki w leczeniu depresji poporodowej 6

Budowanie zaufania i wsparcie emocjonalne 7

Edukacja pacjentki i jej bliskich 8

Rozdział 4: Terapie wspomagające w depresji poporodowej 8

Farmakoterapia w depresji poporodowej 8

Terapie psychologiczne i psychospołeczne 9

Znaczenie aktywności fizycznej i diety 9

Rozdział 5: Zapobieganie depresji poporodowej 10

Wczesne wykrywanie czynników ryzyka 10

Programy wsparcia i grupy terapeutyczne dla matek 10

Rola partnera i rodziny w profilaktyce depresji poporodowej 11

Rozdział 6: Samoopieka i dbałość o zdrowie psychiczne 12

Znaczenie dbałości o siebie dla pielęgniarek 12

Techniki relaksacyjne i mindfulness 12

Planowanie długoterminowych strategii samoopieki 13

Rozdział 7: Etyka i aspekty prawne opieki nad kobietami z depresją

poporodową 14

Prywatność i poufność informacji 14

Współpraca z innymi specjalistami 14

Obowiązki zawodowe pielęgniarki w kontekście depresji poporodowej 15

 

33.Rola Pielęgniarki w

Leczeniu Chorób

Psychicznych: Praktyczne

Studium

 

Spis treści

Rola Pielęgniarki w Leczeniu Chorób Psychicznych: Praktyczne Studium 2

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 2

Historia i Rozwój Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 2

Znaczenie Pielęgniarki w Leczeniu Chorób Psychicznych 3

Rozdział 2: Zrozumienie Chorób Psychicznych 3

Rodzaje Chorób Psychicznych 3

Objawy i Diagnoza Chorób Psychicznych 4

Rozdział 3: Pielęgnacja Pacjentów z Chorobami Psychicznymi 5

Rola Pielęgniarki w Ocenie Pacjenta 5

Planowanie Opieki nad Pacjentem Psychiatrycznym 5

Rozdział 4: Terapia i Leczenie 6

Metody Terapeutyczne w Leczeniu Chorób Psychicznych 6

Farmakoterapia i Pielęgniarstwo Psychiatryczne 7

Rozdział 5: Aspekty Etyczne i Prawne 7

Etyka w Pielęgniarstwie Psychiatrycznym 7

Prawa Pacjenta w Kontekście Leczenia Chorób Psychicznych 8

Rozdział 6: Samorozwój i Opieka Nad Sobą 9

Znaczenie Opieki Nad Sobą dla Pielęgniarki Psychiatrycznej 9

Techniki Samorozwoju dla Pielęgniarki Pracującej z Pacjentami

Psychiatricznymi 9

Rozdział 7: Wyzwania i Perspektywy w Pielęgniarstwie Psychiatrycznym 10

Aktualne Wyzwania w Leczeniu Chorób Psychicznych 10

Przyszłość Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 11

Zakończenie 11

 

34.Rola pielęgniarki w

zapewnianiu godnej opieki

paliatywnej dla pacjentów

onkologicznych

 

Spis treści

Rozdział 1: Znaczenie opieki paliatywnej nad pacjentami onkologicznymi 2

Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej 2

Wyzwania w opiece paliatywnej nad pacjentami onkologicznymi 2

Rozdział 2: Dostarczanie opieki paliatywnej w środowisku domowym 3

Przygotowanie pacjenta i rodziny do opieki paliatywnej w domu 3

Organizacja opieki paliatywnej w domu pacjenta 4

Rozdział 3: Komunikacja z pacjentem onkologicznym w opiece

paliatywnej 4

Budowanie zaufania i empatii w relacji pielęgniarka - pacjent 4

Radzenie sobie z trudnymi rozmowami w opiece paliatywnej 5

Rozdział 4: Samoopieka i dbałość o siebie jako pielęgniarka paliatywna 6

Znaczenie self-care dla pielęgniarki pracującej z pacjentami

onkologicznymi 6

Techniki relaksacyjne i radzenie sobie ze stresem w pracy pielęgniarki

paliatywnej 6

Rozdział 5: Etyczne i duchowe aspekty opieki paliatywnej 7

Wpływ wartości duchowych na pracę pielęgniarki paliatywnej 7

Trudne decyzje etyczne w opiece nad pacjentem onkologicznym w

stanie terminalnym 8

 

35.Skuteczna opieka nad

osobami z chorobami

neurologicznymi:

Praktyczne wskazówki dla

pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawowe informacje o zaburzeniach neurologicznych 3

Definicja i klasyfikacja chorób neurologicznych 3

Czynniki ryzyka dla zaburzeń neurologicznych 3

Objawy charakterystyczne zaburzeń neurologicznych 4

Rozdział 2: Opieka nad pacjentem po udarze mózgu 5

Fazy rekonwalescencji po udarze 5

Rehabilitacja i terapia po udarze 5

Zapobieganie nawrotom udaru 6

Rozdział 3: Opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona 6

Diagnoza i leczenie choroby Parkinsona 6

Terapia farmakologiczna i niemedyczne metody łagodzenia objawów 7

Wsparcie dla pacjenta i rodziny 8

Rozdział 4: Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera 8

Objawy i etapy choroby Alzheimera 8

Strategie opieki nad pacjentem z Alzheimera 9

Wsparcie emocjonalne dla opiekunów i pacjentów 10

Rozdział 5: Inne stany neurologiczne i opieka pielęgniarska 10

Stwardnienie rozsiane, padaczka i inne choroby neurologiczne 10

Wyzwania w opiece nad pacjentami z różnymi stanami

neurologicznymi 11

Rola pielęgniarki w kompleksowej opiece nad pacjentami z chorobami

neurologicznymi 12

Rozdział 6: Samoopieka i edukacja pacjenta 12

Promowanie samoopieki u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi 13

Edukacja pacjenta i jego rodziny w kontekście chorób neurologicznych 13

Tworzenie planu opieki długoterminowej 14

Rozdział 7: Kwestie etyczne i prawne w opiece nad osobami z chorobami

neurologicznymi 15

Prawa pacjenta z zaburzeniami neurologicznymi 15

Etyczne dylematy w opiece nad pacjentami z chorobami

neurologicznymi 15

Zasady komunikacji i współpracy z pacjentem i jego rodziną 16

 

 

36.Skuteczność Szczepień:

Praktyczny Przewodnik dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

**Skuteczność Szczepień: Praktyczny Przewodnik dla Pielęgniarek** 3

**Rozdział 1: Podstawy Szczepień** 3

Historia szczepień 3

Zasada działania szczepień 4

Rodzaje szczepionek 4

**Rozdział 2: Skuteczność Szczepień w Zapobieganiu Chorobom

Zakaźnym** 5

Szczepienia przeciwko grypie 5

Szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce 5

Szczepienia przeciwko WZW typu B 6

Szczepienia przeciwko tężcowi i durze brzusznemu 7

**Rozdział 3: Proces Szczepienia** 7

Dobór odpowiedniej szczepionki 7

Sposoby podawania szczepionek 8

Rejestracja szczepień 8

**Rozdział 4: Pielęgniarstwo a Szczepienia** 9

Rola pielęgniarki w programach szczepień 9

Informowanie pacjentów o korzyściach ze szczepień 9

Zarządzanie skutecznością szczepień w placówce medycznej 10

**Rozdział 5: Wyzwania w Skuteczności Szczepień** 11

Opór społeczny wobec szczepień 11

Bariery w realizacji programów szczepień 11

Nowe trendy i innowacje w dziedzinie szczepień 12

**Rozdział 6: Praktyczne Aspekty Szczepień dla Pielęgniarek** 12

Monitorowanie skuteczności szczepień 12

Postępowanie w przypadku niepożądanych działań poszczepiennych 13

Edukacja pacjentów na temat szczepień 14

**Rozdział 7: Przyszłość Szczepień** 14

Nowe perspektywy w dziedzinie szczepień 14

Rola pielęgniarek w promowaniu skuteczności szczepień 15

Wytyczne dotyczące przyszłych programów szczepień 15

**Podsumowanie** - Podsumowanie kluczowych zagadnień poruszonych

w książce - Perspektywy rozwoju skuteczności szczepień w przyszłości 16

**Bibliografia** - Wykaz użytej literatury i źródeł informacji 17

 

37.Stres na Oddziale -

Praktyczne Porady dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Zrozumienie stresu i wypalenia zawodowego 2

Definicja stresu i wypalenia zawodowego 2

Wpływ stresu na pracę pielęgniarek 2

Objawy wypalenia zawodowego u personelu medycznego 3

Rozdział 2: Diagnoza i ocena własnego poziomu stresu 3

Techniki samooceny w zakresie radzenia sobie ze stresem 4

Skale oceny poziomu stresu i wypalenia zawodowego 4

Badanie własnych reakcji na stresujące sytuacje 5

Rozdział 3: Strategie radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy 5

Techniki relaksacyjne i oddechowe 5

Budowanie wsparcia w zespole pielęgniarskim 6

Znaczenie aktywności fizycznej w redukcji stresu 7

Rozdział 4: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu 7

Samoświadomość i dbałość o własne potrzeby 7

Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem prywatnym 8

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 8

Rozdział 5: Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek 9

Kiedy skorzystać z pomocy psychologicznej 9

Korzyści terapii i wsparcia psychologicznego 10

Budowanie zdrowych relacji w pracy i poza nią 10

Rozdział 6: Podsumowanie i plan działania 11

Refleksja nad własnymi strategiami radzenia sobie ze stresem 11

Tworzenie spersonalizowanego planu zapobiegania wypaleniu

zawodowemu 11

Kontynuacja rozwoju osobistego i zawodowego 12

 

38.Tarczyca od A do Z dla

pielęgniarek: Najnowsze

trendy i metody

 

Spis treści

**Tarczyca od A do Z dla pielęgniarek: Najnowsze trendy i metody** 3

**Rozdział 1: Podstawy funkcji tarczycy** 3

Anatomia tarczycy 3

Fizjologia tarczycy 4

Rola hormonów tarczycy 4

**Rozdział 2: Niedoczynność tarczycy: Diagnoza i leczenie** 5

Objawy niedoczynności tarczycy 5

Metody diagnostyczne 6

Farmakoterapia niedoczynności tarczycy 6

**Rozdział 3: Nadczynność tarczycy: Diagnoza i leczenie** 7

Objawy nadczynności tarczycy 7

Diagnoza nadczynności tarczycy 7

Terapie nadczynności tarczycy 8

**Rozdział 4: Pielęgnacja pacjentów z zaburzeniami tarczycy** 8

Edukacja pacjenta 8

Monitorowanie objawów 9

Wspieranie pacjenta w zmianach stylu życia 10

**Rozdział 5: Nowoczesne podejścia do terapii tarczycy** 10

Terapie z wykorzystaniem technologii 10

Dieta a funkcja tarczycy 11

Integracja terapii konwencjonalnych i naturalnych 11

**Rozdział 6: Znaczenie opieki pielęgniarskiej w leczeniu tarczycy** 12

Rola pielęgniarki w diagnostyce 12

Aspekty psychospołeczne pacjentów z zaburzeniami tarczycy 12

Planowanie opieki pielęgniarskiej 13

**Rozdział 7: Perspektywy przyszłościowe w opiece nad pacjentami z

zaburzeniami tarczycy** 14

Badania nad nowymi terapiami 14

Technologie wspierające diagnostykę i leczenie 14

Wyzwania i możliwości w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami z

tarczycą 15

**Rozdział 8: Podsumowanie i perspektywy** 16

Podsumowanie głównych zagadnień 16

Perspektywy rozwoju wiedzy pielęgniarek w obszarze tarczycy 16

**Dodatek: Praktyczne narzędzia dla pielęgniarek opiekujących się

pacjentami z zaburzeniami tarczycy** 17

 

39.Wyższe Standardy Opieki:

Pielęgniarstwo

Internistyczne w Praktyce

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Pielęgniarstwa Internistycznego 3

Znaczenie pielęgniarstwa internistycznego 3

Historia pielęgniarstwa internistycznego 3

Etyka i standardy w pielęgniarstwie internistycznym 4

Rozdział 2: Anatomia i Fizjologia dla Pielęgniarek Internistycznych 4

Struktura ciała człowieka 4

Funkcje podstawowych narządów 5

Znaczenie zdrowego układu krążenia 6

Rozdział 3: Diagnostyka i Leczenie w Pielęgniarstwie Internistycznym 6

Metody diagnostyczne w internistyce 6

Farmakoterapia i jej znaczenie 7

Monitorowanie pacjenta i reagowanie na zmiany 8

Rozdział 4: Opieka nad Pacjentem w Stanach Krytycznych 8

Pielęgniarstwo intensywne 8

Reagowanie na nagłe zdarzenia medyczne 9

Zarządzanie stresem w trudnych sytuacjach 9

Rozdział 5: Profesjonalny Rozwój w Pielęgniarstwie Internistycznym 10

Kursy doskonalące dla pielęgniarek internistycznych 10

Budowanie relacji z pacjentem 10

Samorozwój i planowanie kariery w pielęgniarstwie internistycznym 11

Rozdział 6: Technologie w Pielęgniarstwie Internistycznym 12

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi w diagnozie 12

Elektroniczna dokumentacja medyczna 12

Telemedycyna i jej znaczenie w opiece zdrowotnej 13

Rozdział 7: Wyzwania i Perspektywy Zawodowe dla Pielęgniarek

Internistycznych 13

Globalne trendy w pielęgniarstwie internistycznym 13

Rola pielęgniarek w zapobieganiu chorobom przewlekłym 14

Społeczne aspekty pracy pielęgniarki internistycznej 14

 

40.Wyzwania Codziennej Pracy

Pielęgniarki

Anestezjologicznej

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy pielęgniarstwa anestezjologicznego 2

Historia pielęgniarstwa anestezjologicznego 2

Zasady etyki zawodowej pielęgniarki anestezjologicznej 2

Rozdział 2: Kompetencje i obowiązki pielęgniarki anestezjologicznej 3

Wiedza medyczna niezbędna dla pielęgniarki anestezjologicznej 3

Zarządzanie stresem w pracy pielęgniarki anestezjologicznej 3

Rozdział 3: Bezpieczeństwo pacjenta w opiece anestezjologicznej 4

Monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia 4

Zapobieganie powikłaniom w trakcie znieczulenia 5

Rozdział 4: Współpraca z zespołem medycznym i pacjentem 5

Komunikacja wśród personelu medycznego 5

Budowanie zaufania z pacjentem przed zabiegiem 6

Rozdział 5: Rozwój zawodowy pielęgniarki anestezjologicznej 7

Dalsza edukacja i szkolenia w pielęgniarstwie anestezjologicznym 7

Możliwości kariery dla pielęgniarki anestezjologicznej 7

 

41.Wyzwania zawodowe

pielęgniarki w dziedzinie

ginekologii

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 3

Historia pielęgniarstwa ginekologicznego 3

Znaczenie pielęgniarstwa w dziedzinie ginekologii 3

Etyka w opiece pielęgniarskiej nad pacjentkami ginekologicznymi 4

Rozdział 2: Anatomia i fizjologia narządów płciowych 4

Anatomia narządów płciowych kobiety 4

Fizjologia cyklu menstruacyjnego 5

Zmiany fizjologiczne w trakcie ciąży 6

Rozdział 3: Diagnostyka i leczenie schorzeń ginekologicznych 6

Metody diagnostyczne w ginekologii 6

Najczęstsze schorzenia ginekologiczne 7

Interwencje pielęgniarskie w leczeniu schorzeń ginekologicznych 7

Rozdział 4: Opieka nad pacjentkami w trakcie ciąży i porodu 8

Pielęgnacja ciężarnej pacjentki 8

Przygotowanie do porodu 9

Opieka nad noworodkiem 9

Rozdział 5: Wyzwania zawodowe pielęgniarek w pracy ginekologicznej 10

Komunikacja z pacjentkami w trudnych sytuacjach 10

Radzenie sobie ze stresem w pracy pielęgniarki ginekologicznej 11

Edukacja pacjentek w zakresie higieny intymnej 11

Rozdział 6: Rozwój zawodowy pielęgniarek w dziedzinie ginekologii 12

Możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych 12

Specjalizacje pielęgniarskie w ginekologii 13

Rola pielęgniarki w zespole leczniczym 13

Rozdział 7: Wsparcie dla pielęgniarek pracujących w ginekologii 14

Organizacje zawodowe pielęgniarek ginekologicznych 14

Programy szkoleniowe i wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek 15

Wymiana doświadczeń międzynarodowa 15

Rozdział 8: Perspektywy rozwoju zawodowego w pielęgniarstwie

ginekologicznym 16

Trendy i innowacje w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 16

Wyzwania i możliwości dla przyszłych pielęgniarek pracujących w

ginekologii 16

Podsumowanie i perspektywy dla pielęgniarek w dziedzinie ginekologii 17

 

42.Zaawansowane techniki

resuscytacji krążeniowooddechowej:

Praktyczne

wskazówki dla pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 3

Anatomia i fizjologia układu krążeniowo-oddechowego 3

Zasady zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ALS) 3

Ocena pacjenta i szybkie rozpoznanie zagrożenia życia 4

Rozdział 2: Techniki resuscytacyjne krążeniowo-oddechowe 5

Rzutowanie i kompresje klatki piersiowej 5

Użycie urządzeń do wspomagania oddechu i krążenia 5

Zaawansowane techniki intubacji i wentylacji 6

Rozdział 3: Leki i postępowanie farmakologiczne w resuscytacji 7

Kluczowe leki stosowane w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 7

Protokoły farmakologiczne w stanach nagłych 7

Monitorowanie efektów farmakoterapii 8

Rozdział 4: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi podczas resuscytacji 9

Komunikacja i koordynacja działań w zespole resuscytacyjnym 9

Rozpoznawanie i radzenie sobie z powikłaniami podczas resuscytacji 9

Samoopieka i redukcja stresu dla personelu medycznego 10

Rozdział 5: Etyka i prawo w kontekście zaawansowanej resuscytacji

krążeniowo-oddechowej 10

Prawa pacjenta w sytuacjach nagłych 11

Kwestie etyczne związane z decyzjami podczas resuscytacji 11

Aspekty prawne postępowania pielęgniarki w zaawansowanej

resuscytacji 12

Rozdział 6: Ćwiczenia praktyczne i studia przypadków w resuscytacji 12

Symulacje kliniczne i treningi praktyczne dla pielęgniarek 12

Analiza przypadków klinicznych związanych z resuscytacją ALS 13

Doskonalenie umiejętności praktycznych w resuscytacji krążeniowooddechowej

14

Rozdział 7: Podsumowanie i perspektywy rozwoju w dziedzinie

zaawansowanej resuscytacji 14

Wyzwania i perspektywy dla pielęgniarek w resuscytacji ALS 14

Nowe technologie i innowacje w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 15

Wpływ edukacji i szkoleń na poprawę jakości opieki resuscytacyjnej 16

 

43.Zaburzenia glikemii u

dzieci: Diagnoza i opieka

pielęgniarska

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy zaburzeń glikemii u dzieci 3

Wprowadzenie do zaburzeń glikemii 3

Czynniki wpływające na poziom glikemii u dzieci 3

Objawy i konsekwencje zaburzeń glikemii 4

Rozdział 2: Diagnoza zaburzeń glikemii 4

Metody diagnostyczne 4

Interpretacja wyników badań 5

Współpraca z zespołem lekarzy w diagnozowaniu zaburzeń glikemii 5

Rozdział 3: Opieka pielęgniarska nad dziećmi z zaburzeniami glikemii 6

Rola pielęgniarki w opiece nad dziećmi z zaburzeniami glikemii 6

Edukacja pacjenta i rodziny 7

Monitorowanie poziomu glikemii i reakcja na zmiany 7

Rozdział 4: Postępowanie w nagłych przypadkach 8

Hipoglikemia i hiperglikemia u dzieci 8

Szybkie reagowanie w przypadku nagłego spadku lub wzrostu poziomu

glikemii 8

Zapobieganie powikłaniom i udzielanie pomocy w sytuacjach

kryzysowych 9

Rozdział 5: Współpraca z innymi specjalistami 10

Rola endokrynologa w leczeniu zaburzeń glikemii u dzieci 10

Komunikacja z dietetykiem i psychologiem w kompleksowej opiece

nad dziećmi z zaburzeniami glikemii 10

Rozdział 6: Aspekty psychospołeczne opieki nad dziećmi z zaburzeniami

glikemii 11

Wsparcie emocjonalne dla dzieci i ich rodzin 11

Radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z codzienną opieką nad

dzieckiem z zaburzeniami glikemii 12

Rozdział 7: Edukacja społeczna i profilaktyka 12

Programy edukacyjne dla społeczności dotkniętych problemem

zaburzeń glikemii u dzieci 12

Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zaburzeniom

glikemii u najmłodszych 13

Rozdział 8: Perspektywa przyszłościowa 13

Nowe metody leczenia i monitorowania zaburzeń glikemii u dzieci 14

Wyzwania i możliwości rozwoju opieki pielęgniarskiej nad dziećmi z

zaburzeniami glikemii 14

Zakończenie 15

 

44.Zapobieganie Infekcjom w

Środowisku Medycznym:

Przewodnik dla

Pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Zasady Aseptyki i Antyseptyki w Środowisku Medycznym 3

Podstawy Aseptyki i Antyseptyki 3

Różnice między Aseptyką a Antyseptyką 3

Znaczenie Aseptyki dla Pielęgniarek 4

Rozdział 2: Zapobieganie Infekcjom w Środowisku Szpitalnym 4

Ocena Ryzyka Infekcji w Szpitalu 4

Protokoły Aseptyczne w Oddziałach Szpitalnych 5

Higiena Rąk i Jej Wpływ na Zapobieganie Infekcjom 6

Rozdział 3: Zapobieganie Infekcjom w Środowisku Ambulatoryjnym 6

Specyficzne Wyzwania Związane z Ambulatoryjną Opieką Zdrowotną 6

Procedury Zapobiegania Infekcjom w Gabinetach Lekarskich 7

Wpływ Środowiska Ambulatoryjnego na Rozprzestrzenianie się Infekcji 8

Rozdział 4: Rola Pielęgniarki w Zapobieganiu Infekcjom 8

Edukacja Pacjentów w Zakresie Zapobiegania Infekcjom 8

Współpraca Zespołowa w Działaniach Zapobiegania Infekcjom 9

Monitorowanie i Raportowanie Infekcji w Środowisku Medycznym 10

Rozdział 5: Narzędzia i Technologie Wspomagające Zapobieganie

Infekcjom 10

Nowoczesne Rozwiązania Technologiczne w Zapobieganiu Infekcjom 10

Wykorzystanie Środków Aseptycznych i Antyseptycznych w Praktyce

Pielęgniarskiej 11

Ewaluacja Skuteczności Działań Zapobiegawczych 11

Rozdział 6: Wyzwania i Trendy w Zapobieganiu Infekcjom 12

Nowe Zagrożenia Infekcyjne w Środowisku Medycznym 12

Adaptacja Protokołów Zapobiegania Infekcjom do Zmieniających się

Realii 13

Rolnictwo Przyszłości - Zapobieganie Infekcjom w Środowisku

Medycznym 13

Rozdział 7: Podsumowanie i Rekomendacje 14

Kluczowe Wnioski w Zakresie Zapobiegania Infekcjom 14

Rekomendacje Dla Pielęgniarek w Kontekście Aseptyki i Antyseptyki 15

Wyzwania i Perspektywy w Dalszym Rozwoju Zapobiegania Infekcjom 16

 

45.Zarządzanie

Bezpieczeństwem w Pracy

Pielęgniarek

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w miejscu

pracy pielęgniarek 3

Definicja bezpieczeństwa w pracy pielęgniarek 3

Istotność bezpieczeństwa w miejscu pracy dla pielęgniarek 3

Rozdział 2: Czynniki ryzyka w pracy pielęgniarek 4

Fizyczne zagrożenia w środowisku pracy 4

Zagrożenia związane z obciążeniem psychicznym 4

Rozdział 3: Prawa i obowiązki pielęgniarek związane z bezpieczeństwem

pracy 5

Ustawowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa 5

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie zapewnienia

bezpiecznych warunków pracy 6

Rozdział 4: Zapobieganie wypadkom i urazom w miejscu pracy

pielęgniarek 6

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 6

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia 7

Rozdział 5: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w pracy pielęgniarek 7

Planowanie działań w przypadku nagłych sytuacji 7

Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek w trudnych sytuacjach 8

Rozdział 6: Monitorowanie i ocena warunków pracy pielęgniarek pod

kątem bezpieczeństwa 9

Rola inspekcji pracy w zapewnieniu bezpieczeństwa 9

Metody oceny ryzyka zawodowego 9

Rozdział 7: Współpraca między pielęgniarkami w celu poprawy

bezpieczeństwa pracy 10

Komunikacja i współpraca zespołowa 10

Działania prewencyjne w ramach wspólnej pracy pielęgniarek 10

Rozdział 8: Wpływ bezpieczeństwa pracy na jakość świadczenia opieki

zdrowotnej 11

Związek między bezpieczeństwem pracy a jakością opieki pacjentów 11

Rola pielęgniarek w promowaniu bezpiecznych praktyk zawodowych 12

Rozdział 9: Narzędzia i technologie wspomagające bezpieczeństwo pracy

pielęgniarek 12

Innowacyjne rozwiązania w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy 12

Wykorzystanie technologii w monitorowaniu bezpieczeństwa 13

Rozdział 10: Perspektywy rozwoju dziedziny zarządzania bezpieczeństwem

w pracy pielęgniarek 14

Trendy i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa pracy 14

Potencjalne kierunki rozwoju działań dla poprawy bezpieczeństwa

pielęgniarek 14

 

46.Zarządzanie Opieką

Długoterminową dla

Pielęgniarek: Najnowsze

Trendy i Metody

 

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do Zarządzania Opieką Długoterminową 2

Definicja Opieki Długoterminowej 2

Rola Pielęgniarek w Zarządzaniu Opieką Długoterminową 2

Rozdział 2: Istniejące Modele Koordynacji Opieki Długoterminowej 3

Model Medyczny vs. Model Opieki Skoordynowanej 3

Zalety i Wady Istniejących Modeli 3

Rozdział 3: Najnowsze Trendy w Zarządzaniu Opieką Długoterminową 4

Technologie Wspierające Koordynację Opieki 4

Znaczenie Komunikacji Interdyscyplinarnej 5

Rozdział 4: Metody doskonalenia Umiejętności Koordynacyjnych 6

Edukacja i Szkolenia dla Pielęgniarek 6

Doskonalenie Umiejętności Współpracy z Zespołem Opieki 6

Rozdział 5: Etyka w Zarządzaniu Opieką Długoterminową 7

Autonomia Pacjenta a Koordynacja Opieki 7

Wyzwania Etyczne w Długoterminowej Opiece Zdrowotnej 8

Rozdział 6: Wyzwania w Zarządzaniu Opieką Długoterminową 8

Braki Kadrowe w Opiece Długoterminowej 8

Rozwiązania na Rzecz Poprawy Jakości Opieki 9

Rozdział 7: Przyszłość Zarządzania Opieką Długoterminową 9

Prognozy Rozwoju Systemu Opieki Długoterminowej 9

Rola Technologii w Przyszłości Opieki Zdrowotnej 10

Zakończenie 11

 

47.Zarządzanie Przypadkami w

Pielęgniarstwie Opieki

Paliatywnej

 

Spis treści

**Zarządzanie Przypadkami w Pielęgniarstwie Opieki Paliatywnej** 3

**Rozdział 1: Podstawy Zarządzania w Pielęgniarstwie Opieki

Paliatywnej** 3

Wprowadzenie do Zarządzania Przypadkami 3

Rola Pielęgniarki w Zarządzaniu Przypadkami 4

Znaczenie Efektywnego Zarządzania w Opiece Paliatywnej 4

**Rozdział 2: Proces Zarządzania Przypadkami w Kontekście

Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej** 5

Ocena Potrzeb Pacjenta 5

Planowanie Opieki Paliatywnej 6

Realizacja Planu Opieki 6

Monitorowanie i Ocena Postępów 7

**Rozdział 3: Komunikacja i Współpraca w Zarządzaniu Przypadkami** 8

Znaczenie Komunikacji w Zarządzaniu Przypadkami 8

Współpraca z Zespołem Opieki Paliatywnej 8

Współpraca z Pacjentem i Jego Rodziną 9

**Rozdział 4: Technologie Wspomagające Zarządzanie Przypadkami w

Pielęgniarstwie Paliatywnym** 9

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Przypadkami 9

Wykorzystanie Aplikacji Mobilnych w Pielęgniarstwie Opieki

Paliatywnej 10

Etyczne Aspekty Korzystania z Technologii w Zarządzaniu Przypadkami 11

**Rozdział 5: Wyzwania i Perspektywy Dla Pielęgniarek w Zarządzaniu

Przypadkami w Opiece Paliatywnej** 11

Zróżnicowane Potrzeby Pacjentów a Zarządzanie Przypadkami 11

Samoocena i Rozwój Kompetencji Pielęgniarek w Zarządzaniu

Przypadkami 12

Przyszłość Zarządzania Przypadkami w Pielęgniarstwie Opieki

Paliatywnej 13

**Podsumowanie** 13

**Bibliografia** 14

 

48.Zdrowie Publiczne:

Wyzwania Dla Pielęgniarek

 

Spis treści

**Zdrowie Publiczne: Wyzwania Dla Pielęgniarek** 3

**Rozdział 1: Znaczenie Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia** 3

Definicja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia 3

Historia Zdrowia Publicznego 4

Pielęgniarka jako Kluczowa Postać w Promocji Zdrowego Stylu Życia 4

**Rozdział 2: Wyzwania Współczesnego Zdrowia Publicznego** 5

Epidemie Współczesnego Świata 5

Znaczenie Profilaktyki Chorób 5

Społeczne Wykluczenie a Zdrowie Publiczne 6

**Rozdział 3: Rola Pielęgniarki w Promowaniu Zdrowego Stylu Życia** 7

Edukacja Zdrowotna w Praktyce Pielęgniarskiej 7

Wspieranie Zdrowego Odżywiania 7

Motywowanie Do Aktywności Fizycznej 8

**Rozdział 4: Wyzwania Dla Pielęgniarek w Dziedzinie Zdrowia

Publicznego** 9

Dostępność Usług Zdrowotnych a Pielęgniarka 9

Współpraca Interdyscyplinarna w Promocji Zdrowia 9

Etyka w Pielęgniarstwie Zdrowia Publicznego 10

**Rozdział 5: Narzędzia i Strategie Wspierające Działania Pielęgniarek** 11

Technologie Wspierające Promocję Zdrowia 11

Kampanie Społeczne a Pielęgniarka 11

Ocena Efektywności Działań Pielęgniarskich w Zdrowiu Publicznym 12

**Rozdział 6: Perspektywy Rozwoju Zdrowia Publicznego Dla

Pielęgniarek** 13

Trendy Globalne w Zdrowiu Publicznym 13

Nowe Wyzwania Dla Praktyki Pielęgniarskiej 13

Jak Doskonalić Umiejętności Pielęgniarek w Dziedzinie Zdrowia

Publicznego 14

**Podsumowanie** 14

**Bibliografia** 15

 

49.Znaczenie wsparcia

położnej dla rodziny:

Praktyczny przewodnik

 

Spis treści

Rozdział 1: Rola i znaczenie wsparcia położnej 2

Definicja roli położnej w rodzinie 2

Dlaczego wsparcie położnej jest istotne dla rodziny 2

Rozdział 2: Komunikacja i budowanie zaufania 3

Kluczowe umiejętności komunikacyjne położnej 3

Budowanie zaufania z rodziną 3

Rozdział 3: Praktyczne techniki wsparcia 4

Sposoby wspierania rodziny w trudnych chwilach 4

Organizacja wsparcia dla całej rodziny 5

Rozdział 4: Wyzwania w pracy położnej 5

Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach 5

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu 6

Rozdział 5: Samorozwój i doskonalenie umiejętności 6

Kontynuacja edukacji i szkoleń dla położnej 6

Znaczenie dbania o własne zdrowie psychiczne i 􀁼zyczne 7

Rozdział 6: Etyczne i prawne aspekty wsparcia rodziny 8

Kodeks etyczny dla położnej 8

Prawa i obowiązki w pracy z rodziną 8

Rozdział 7: Położna jako członek zespołu interdyscyplinarnego 9

Współpraca z innymi specjalistami dla dobra rodziny 9

Koordynacja opieki nad rodziną 9

Rozdział 8: Zapobieganie problemom zdrowotnym w rodzinie 10

Edukacja zdrowotna dla rodziny 10

Profilaktyka zdrowotna jako element wsparcia 11

 

50.Żywienie Enteralne i

Parenteralne w Opiece

Pielęgniarskiej

 

Spis treści

Rozdział 1: Podstawy Dietetyki i Żywienia 3

Znaczenie Żywienia w Opiece Zdrowotnej 3

Podstawowe Zasady Dietetyki 3

Rola Pielęgniarki w Żywieniu Pacjentów 4

Rozdział 2: Żywienie Enteralne 4

Definicja i Cel Żywienia Enteralnego 4

Rodzaje i Formy Żywienia Enteralnego 5

Procedura Podawania Pokarmu przez Sonde 6

Rozdział 3: Żywienie Parenteralne 6

Wskazania do Stosowania Żywienia Parenteralnego 6

Skład Roztworów Żywieniowych w Żywieniu Parenteralnym 7

Techniki Podawania Żywienia Parenteralnego 8

Rozdział 4: Ocena Stanu Żywieniowego Pacjenta 8

Metody Oceny Stanu Żywieniowego 8

Skale Oceny Stanu Żywieniowego 9

Interwencje Pielęgniarskie w Stanach Niedożywienia 9

Rozdział 5: Komplikacje związane z Żywieniem Enteralnym i

Parenteralnym 10

Możliwe Powikłania w Trakcie Podawania Pokarmu przez Sonde 10

Infekcje związane z Żywieniem Parenteralnym 10

Zarządzanie Powikłaniami w Żywieniu Enteralnym i Parenteralnym 11

Rozdział 6: Edukacja Pacjenta i Opiekunów 12

Wprowadzenie do Edukacji Żywieniowej 12

Indywidualne Planowanie Diety dla Pacjenta 12

Wskazówki dotyczące Prawidłowego Żywienia 13

Rozdział 7: Etyka w Kontekście Żywienia Pacjentów 14

Zasady Etyki Zawodowej w Opiece Żywieniowej 14

Rozważania Etyczne związane z Decyzjami Żywieniowymi 14

Konflikty Etyczne w Kontekście Żywienia Enteralnego i Parenteralnego 15 • 100 plików pdf do pobrania (wartość 97zł) - baza wiedzy (podstawowy zakres wiedzy):
Anatomia Kości Ręki
Cewnik moczowy
Cewniki Naczyniowe Centralne
Ciągłe Terapie Nerkozastępcze
Dekalog Pielęgnacji Portu Naczyniowego
Diuretyki i Ich Miejsce Działania w Nefronie
EKG
Elektrolity
Farmakologiczne metody zarządzania bólem
Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego
Kluczowe Informacje o Kolostomii
Kluczowe Zasady Opieki nad PIVC
Komunikacja z Pacjentem i Rodziną
Kontrolowana Zbiórka Stolca
Krwiaki Śródczaszkowe
Leki Antyarytmiczne
Metody Zarządzania Bólem Interwencyjne
Metody Zarządzania Bólem Niefarmakologiczne
Metody Zarządzania Bólem Psychologiczne
Niedoczynność vs. Nadczynność Tarczycy
Notatki na Temat Digoksyny
Notatki na Temat Drenażu Opłucnej
Notatki na Temat Farmakokinetyki
Notatki na Temat Faz Korotkowa
Notatki na Temat FFP
Notatki na Temat Grup Krwi
Notatki na Temat Heparyny i Warfaryny
Notatki na Temat Insuliny
Notatki na Temat Izolacji Pacjentów
Notatki na Temat Koncentratu Krwinek Czerwonych
Notatki na Temat Koncentratu Krwinek Płytkowych
Notatki na Temat Płynoterapii
Notatki na Temat Wymiany Elementów Linii Naczyniowej
Ocena przytomności na podstawie skali GCS
Opieka nad Pacjentem Geriatrycznym
Opieka nad Pacjentem z Chorobami Przewlekłymi
PICC kontra Midline Catheter
Pielęgnacja gastrostomii
Pobieranie Krwi z Kaniuli Tętniczej
POChP
Podawanie leków przez PIVC
Podstawowe Informacje o Amiodaronie
Podstawowe parametry życiowe
Podstawy Anatomii Wątroby
Podstawy Anatomii Żył Kończyny Górnej
Podstawy Badań Laboratoryjnych dla Pielęgniarek
Podstawy Bloków Przedsionkowo
Podstawy Obliczania Dawek Leków
Podstawy Odprowadzeń EKG
Podstawy Oparzeń Klasyfikacja i Proces Gojenia
Podstawy Opatrunków Hydrokoloidowych
Podstawy Opieki Paliatywnej
Podstawy opieki położniczej
Podstawy Parametrów Gazometrycznych
Podstawy Parametrów Hemodynamicznych
Podstawy Wentylacji Mechanicznej
Podsumowanie Klasyfikacji Odleżyn według EPUAP
Podsumowanie Notatek o Nerwach Czaszkowych
Pomiar Ciśnienia Tętniczego Krwi Metodą Inwazyjną
Powikłania PIVC
Pozycje Ułożeniowe
Probówki i Ich Zastosowanie
Prontosan
Propofol
Przegląd Skali Bristolskiej Uformowania Stolca
Przewodnik Po Kształceniu Podyplomowym dla Pielęgniarek i Położnych
Przewodnik po Lekach Hipotensyjnych
Przewodnik po Metodzie Dzirby
Przewodnik po Metodzie Z-track
Rodzaje Cewników Moczowych
Rodzaje Wstrząsów
Rodzaje zabiegów przeciwzapalnych
Rozmiary PIVC
SBAR
Składowe EKG
Spirometria podstawowa
Stopnie obrzęków
Szmery Oddechowe Fizjologiczne
Tamponada Serca
Techniki Leczenia Żywieniowego
Tlenoterapia
Toaleta jamy ustnej w OIT
Udar mózgu
Układ bodźcotwórczo
Wankomycyna
Wstrząs hipowolemiczny
Wstrzyknięcia
Wybrane Badania Czynności Wątroby
Wybrane Badania Układu Krzepnięcia
Wypalenie Zawodowe wśród Pielęgniarek i Położnych
Zaburzenia cyklu oddechowego
Zaburzenia poziomu cukru
Zarządzanie Bólem
Zarządzanie Stresem
Zasady Aseptyki i Antyseptyki
Zasady korzystania z kanałów CVC
Zawał serca Rozróżnienie między STEMI a NSTEMI
Zdrowie Psychiczne i Opieka Psychiatryczna
Zespół Hoigne kontra Zespół Nicolaua Różnice i Objawy
Zestaw Środków Opieki nad Pacjentem z VAP 


 • Nagrania szkoleń i webinarów:
·  Jak zrzucić 5-10kg w ciągu 30 dni, bez efektu jojo i ciężkich ćwiczeń
· “Pieniądze to nie wszystko - jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe rodziny i spokojny sen?”
· "Budowanie Pewności Siebie: Kluczem do Sukcesu i Zadowolenia"
· STRES BEZ TABU - Skuteczne sposoby na zarządzanie stresem
· ASERTYWNOŚĆ - SPOSÓB NA ZDROWE RELACJE I STAWIANIE GRANIC BEZ PRZEMOCY
· Podstawy haftu ręcznegoBaza wiedzy, co tydzień będzie dodawany nowy temat (wyszukujemy najlepsze   publikacje wideo, artykuły, pdf) obecnie dostępne materiały - Zarządzanie bólem, nagrania video: 
·       Farmakoterapia bólu przewlekłego u pacjentów onkologicznych
·        Sposoby radzenia sobie z bólem neuropatycznym
·        Porozmawiajmy o leczeniu bólu
·        Jak wyleczyć ból (istnienia), czyli farmakologia w leczeniu bólu
·        Przewodzenie bólu. Bramkowanie bólu
·        Wpływ diety na poziom odczuwania bólu przewlekłego u kobiet
·        Ból jako świąd, pieczenie, suchość, wulwodynia
·        Rola predyspozycji genetycznych w percepcji bólu przewlekłego
·        Rola układu odpornościowego w odczuwaniu bólu przewlekłego
·        Rola stresu w percepcji bólu przewlekłego u kobiet
·        Psychologia bólu
·        Uwarunkowania społeczno-kulturowe bólu
·        Zarządzanie bólem - linki do artykułów i PDF


 • Zniżki na kursy pielęgniarskie 10% akademia-zdrowia.pl


 • Zniżki na kursy specjalizacyjne 5% akademia-zdrowia.pl


 • Zniżki na dostęp do kursów z testami na specki.pl 30%


 • Zniżki na odzież medyczną i obuwie 10% na stelo.pl


 • Zniżki na książki PZWL 22%


 • Zniżki na porady prawne w kancelarii od spraw medycznych, firm oraz osób prywatnych 30% (działają na terenie całego kraju) • Zniżki indywidualne na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


Pierwsza w Polsce społeczność, która oferuje szereg korzyści nie tylko związanych z zawodem, ale także takich, które są niezbędne w naszym życiu codziennym. Jako zamknięta społeczność możemy negocjować z firmami z różnych branż korzystne warunki, zniżki i nie tylko.

Co jeszcze otrzymujesz


 • Zniżki na konsultacje online z psychologiem 10%


 • Zniżki na konsultacje online z dietetykiem 15%


 • Zniżki na kosmetyki naturalne 15% na falanatury.pl


 • Zniżki na kursy językowe dla pielęgniarek online 5% (język medyczny i nie tylko) na e-speranto.pl


 • Zniżki na naturalne kosmetyki funkcyjne dla cer problematycznych (wrażliwej, atopowej, trądzikowej) 12% na mountbotanica.pl


 • Zniżki na wynajem apartamentów w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Portugalii 5-10% na bajubaju-wakacje.com


 • Polecaj klubspecki.pl i zarabiaj: specjalny link polecający dla członków klubu – wypłata za polecenie w wysokości 20% dla osoby polecającej


 • Zniżki na pobyty w górach w Hotelu Cieplice Medi & Spa 10%


 • Zniżki na ubezpieczenie na życie, dom, samochód


 • Zniżki na wynajem domków i apartamentów nad morzem 10% na domkiskandynawia.pl


 • Zniżki na wycieczki zagraniczne oraz krajowe (cała Europa) - specjalne oferty first minute, last minute, all inclusive - Biuro Podróży Hes (działa w całej Polsce)Bezpłatny Dostęp do kursów online na stronie szkolagwiazd.pl Nauka gry na saksofonie altowym i tenorowym

Kurs z emisji głosu, nie tylko dla wokalistów


 • 10% zniżki na wszystkie kursy online na stronie chcezostac.pl • 5% zniżki na wszystkie kursy online z haftu na stronie szkolahaftu.pl


Cena regularna dostępu do klubu na okres 1 roku to 399zł opłata jednorazowa.

Teraz tylko

399zł 199zł dostęp na rok

( Najniższa cena w ciągu 30 dni )

Nasi partnerzy